Rekenproblemen en dyscalculie

De voordelen van een Davis® dyscalculie training bij Praktijk Neele Utrecht:

Je kan beter scoren op de rekentoets

Met de Davis dyscalculie concepten wordt de basis gelegd voor rekenen, concepten zoals volgorde en orde. Hierdoor kan je de basisprincipes van rekenen werkelijk begrijpen en automatiseren. Dit helpt je om de rekentoets goed te kunnen maken. 

Beter kunnen plannen

De Davis-technieken voor oriëntatie zorgen voor meer rust in je hoofd en een beter gevoel voor tijd. Daarnaast worden de concepten tijd en volgorde tijdens de training eigen gemaakt, dit helpt bij het kunnen maken van een planning. 

Geen gevoel van verwarring meer zodra er cijfers bij komen kijken.

Tijdens de training worden (onbewuste) bronnen van verwarring opgespoord. Lege beelden bij rekensymbolen worden ingevuld. Dit zorgt er niet alleen voor dat je beter kan rekenen, maar ook minder verwarring voelt bij het omgaan met geld of bijhouden van een administratie. 

Hoe werkt het?

Rekentoets maken met rekenproblemen en dyscalculie

De rekentoets is voor veel leerlingen lastig. Voor leerlingen met dyscalculie gaat het een stap verder. Op de basisschool was het vervelend dat je de tafels niet geautomatiseerd kreeg, maar nu kan je misschien je diploma niet halen. De rekentoets is nu nog niet bindend als je havo of vmbo doet. Dat gaat in de toekomst echter waarschijnlijk veranderen. Je kan gelukkig meer aan je rekenproblemen doen dan oefenen alleen, of je nou op de basisschool of middelbare school zit of zelfs al volwassen bent.

Dyscalculie en informatieverwerking

Net als mensen met dyslexie, verwerken mensen met dyscalculie informatie anders dan de meeste mensen. De meeste mensen denken voornamelijk in woorden. Een kleiner deel van de bevolking denkt met name in beelden; dit noemen we beelddenkers. Heb je dyscalculie? Dan ben je waarschijnlijk een beelddenker.

Als beelddenker los je verwarring anders op dan een woorddenker. Je gebruikt je beelden. In gedachte bekijk je je beelden van alle kanten. Soms lost dit de verwarring niet op, bijvoorbeeld als je een cijfer van alle kanten bekijkt: een 6 wordt een 9 of 12 wordt 21. Je blijft dan hangen in je verwarring: je bent gedesoriënteerd. Tijdens dit moment wordt informatie door je hersenen niet goed verwerkt. Je ervaart het verschil tussen werkelijkheid en je gedachten niet meer. Je ziet bijvoorbeeld de cijfers over de pagina dansen of kan niet meer goed volgen wat de stappen zijn van een opdracht. Je voelt je verward en onzeker. Hierdoor ga je fouten maken en raak je nog meer in verwarring.

Het is door desoriëntatie lastig om bijvoorbeeld de tafels te automatiseren; informatie wordt niet goed opgeslagen.

Rust in je hoofd

Je leren oriënteren is een van de belangrijkste gereedschappen van de Davis-methode. Goed georiënteerd zijn is niets bijzonders. Het je natuurlijke geestestoestand. Oriëntatie zorgt ervoor dat je je aandacht ergens op kan richten, kan leren en communiceren. Dit leer je al als klein kind. Jezelf oriënteren is zo natuurlijk dat je je er niet bewust van bent dat je het doet.

Sommige mensen raken echter hun oriëntatie kwijt door bijvoorbeeld bepaalde bezigheden of symbolen. Door desoriëntatie te voorkomen of weg te nemen leer je om te gaan met je problemen. Tijdens een Davis-counseling leer je om desoriëntatie te herkennen en op te lossen.

Verwarring van dyscalculie wegnemen

Sommige symbolen hebben geen duidelijk beeld. Denk aan cijfers of rekensymbolen, dit zorgt voor verwarring.
Het wegnemen van oorzaken van verwarring is een belangrijke stap. Je maakt bijvoorbeeld driedimensionale beelden van woorden en symbolen waar je geen beeld van hebt. Hiervoor gebruik je klei.

  • Plus, drie plus drie is vijf uitgebeeld door een man met een mand met appels

Verder gaan we aan de slag met concepten zoals consequentie, tijd, volgorde en orde/wanorde. Allemaal concepten die belangrijk zijn om goed te kunnen rekenen.

Talenten inzetten om te kunnen rekenen

Je gebruikt je beelddenken om informatie makkelijker te onthouden en later te kunnen toepassen. Dit is heel makkelijk, zolang je maar georiënteerd bent. Bovendien als je van een symbool, woord of concept zelf een 3D model met klei hebt gemaakt, kan je het goed opslaan en later weer toepassen.

Dyslexie training bij Praktijk Neele in Utrecht

Wil je meer weten over wat een training met de Davis-methode voor jouw problemen met rekenen kan betekenen? Neem dan nu contact met me op. De trainingen worden in Utrecht gegeven.

Nog aan het twijfelen? Lees wat volwassenen en kinderen aan hun training hebben gehad.

Stel nu je vragen over dyscalculie en rekenproblemen