Autisme

De voordelen van een Davis® autisme training bij Praktijk Neele Utrecht:

Minder stress

Tijdens een Davis Autisme training leer je beter begrijpen hoe dingen in de wereld om je heen werken. Meer dan 30 verschillende, belangrijke concepten worden eigen gemaakt: concepten zoals verandering, consequentie en intentie. Hoe meer begrip, hoe minder stress en (woede)uitbarstingen.

Meer volledig deelnemen aan het leven
De training helpt je om de wereld te begrijpen en de chaos om je heen verminderd. Je kan beter meedoen met anderen op school of je werk zonder te hoeven overcompenseren.
Beter vriendschappen kunnen sluiten en onderhouden

Als je eenmaal gevoel hebt van je plaats in de wereld, kan je beginnen aan de volgende stap: omgang met anderen. Je krijgt inzicht in sociale relaties en wat goed en slecht is. Dit helpt je om beter met anderen om te gaan en vriendschappen te sluiten. 

Hoe werkt het?

Autisme Spectrum Syndroom

Iemand met autisme is vaak in zijn eigen gedachtewereld en is niet georiënteerd. Hierdoor beleeft iemand met autisme de wereld anders dan anderen en begrijpt niet altijd wat er om hem heen gebeurt. Belangrijke levenslessen over hoe de wereld werkt of hoe zij in de wereld passen worden niet geleerd. De enige manier om mee te kunnen doen is door anderen te kopiëren, maar zonder werkelijk te begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. 

Een voorbeeld van een gemiste levensles is verandering. Als je niet goed begrijpt wat verandering is, dan is het erg bedreigend: voor je gevoel kan alles op elk moment iets anders worden. Elke verandering is daarom lastig. De wereld om ons heen is constant aan verandering onderhevig en dit voelt als chaos.

Davis® Autisme Training

Onder begeleiding van een Davis® Autisme counselor of coach bouw je met het Davis Programma aan het begrip van de wereld. We doen dit door belangrijke concepten uit te beelden in klei. Vervolgens ga je zelf ervaren hoe ze werken in de wereld om je heen. Er zijn ruim 30 concepten: van verandering tot verantwoordelijkheid.

Een programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Individualisatie

  Het versterken van een ik-gevoel. Ontspannings- en focusoefeningen zorgen voor een betere prikkelverwerking. 

 • Identiteitsontwikkeling

  Het werken aan het begrip van de wereld door belangrijke concepten uit te beelden in klei en vervolgens zelf te ervaren hoe ze werken in de wereld om ons heen. De voorbeelden worden gevonden in de belevingswereld van het individu. We behandelen meer dan dertig concepten, van verandering, orde, energie, emotie tot motivatie en verantwoordelijkheid.

  • Verandering: een klein plantje wordt een bloem.
   Iets wordt iets anders
 • Sociale integratie

  Als de persoon eenmaal een gevoel heeft van zijn plaats in de wereld, dan is hij zover om te starten met de taak: begrijpen hoe relaties werken en leren hoe hij past in de wereld met andere mensen. Met klei wordt er uitgebeeld welke soorten relaties er zijn en wat goed en slecht is.

Doel van Davis Autisme Programma

Het programma is ontworpen door Ron Davis. Hij heeft zelf autisme en was non-verbaal tot zijn 17e. Het programma is opgezet om het voor mensen met autisme mogelijk te maken om vollediger aan het leven deel te kunnen nemen. Het is een non-invasieve methode: we dwingen de cliënt niet om te veranderen, maar bieden alleen nieuwe informatie aan die past bij zijn manier van denken en functioneren.

Deze één-op-één behandeling kan doorlopen worden onder begeleiding van een Davis Autisme Counselor of door een ouder of naaste die wordt getraind door een Davis Autisme Coach.

De training wordt gegeven bij Praktijk Neele in Utrecht. In overleg kan de training ook op een andere locatie in of buiten Utrecht gegeven worden.

Kijk voor meer informatie over de training op www.davisautisme.nl.

 

Stel nu je vragen over autisme en sociale contacten

Davis® Autism Approach is een handelsmerk van Ronald D. Davis. Zakelijk gebruik van dit handelsmerk t.b.v. educatie, instructie of therapeutische doeleinden vereist een licentie van de eigenaar van het handelsmerk.